Teachers

Lenette Johansen
Næstformand
Brovej 17, Augustenborg 6440 Augustenborg Tlf.: 60 40 00 03 E-mail: ljo@svenstrupfriskole.dk Ansvarsområder: Rengøringsudvalg PR-Udvalg
Ledig
Bestyrelsesmedlem
Maja Fogt
Pædagogmedhjælper
Maja er pædagogmedhjælper og fungerer som støttelærer på skolen og…
Nina Frederiksen
Næstformand
Dyndved Gade 22, Dyndved 6430 Nordborg Tlf.: 24 62 76 80 E-mail: ninafrederiksen@live.dk Ansvarsområder: Arrangementsudvalg
Karina Leonhard
Sekretær
Bærensmøllevej 4a, Havnbjerg 6430 Nordborg Tlf.: 22 40 55 82 E-mail: kal@svenstrupfriskole.dk Ansvarsområder: Økonomiudvalg Ansættelsesudvalg PR udvalg
Morten Carstensen
Bestyrelsesformand
Apotekergade 7, Svenstrup 6430 Nordborg Tlf.: 40 94 59 98 E-mail: formand@svenstrupfriskole.dk Ansvarsområder: Ansættelsesudvalg Økonomiudvalg Fripladsudvalg
Birgitte H. Carstensen
Rengøringsassistent
Birgitte er friskolens rengøringsassistent.
Betina Christensen
Pædagogmedhjælper
Betina er pædagogmedhjælper og er i friskolens SFO og herudover…
Rikke Wejlgaard Hansen
Friskolelærer
Rikke underviser i Dansk & Engelsk i indskolingen og på…
Annette E. Frandsen
SFO leder
Annette er friskolens SFO leder og fungerer herudover som støttelærer…