Karakterer & Afgangsprøver

Afgangsprøver

Svenstrup Friskole tilbyder Folkeskolens Afgangsprøver. Vores undervisning på 7. og 8. årgang leder eleverne frem mod afgangsprøven i 9. årgang på samme vis som i folkeskolen, idet vi følger Fælles Mål for folkeskolen og har de selvsamme slutmål.

Afgangslevernes karaktergennemsnit fra tidligere år (kun hvis der har været mere end 5 elever):

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[280386]

Afgangslevernes karakterfordeling fra tidligere år (kun hvis der har været mere end 5 elever):

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[280386]

Karakterer

Svenstrup Friskole lægger vægt på, at børnene kender deres stærke og svage sider og lærer at vurdere deres resultater, vi bruger blandt andet karaktergivning til dette formål. Karakterer gives på de ældste hold, dvs. fra 7. årgang.