Forpligtelser

Ud over betalingen er hver forælder(*) forpligtet til at yde en indsats i forbindelse med rengøring, arbejdsdage osv. Så længe man har elever på skolen, er man forpligtet til følgende:

  • Rengøring: 4 gange/skoleår/forælder (ca. 3 timer)
  • Arbejdsdage: 1 gang/skoleår/forælder (ca. 6 timer)
  • Hovedrengøring: 1 gang/skoleår/forælder (ca. 4 timer)

Herudover har vi en hjælpeliste, hvilken som udgangspunkt er frivillig. Der er dog store opgaver på denne, som kan give fritagelse for arbejdsdage eller hovedrengøring.

Den til en hver tid gældende forældreforpligtelsespolitik forefindes i dokumentmappen på friskolens intranet.

Du kan læse mere om de forskellige forpligtelser herunder:

Skolen skal rengøres hver weekend af forældrene.  Rengøringen forgår enten fredag eftermiddag eller lørdag formiddag i hold af ca. 4 personer eller af enkeltpersoner, der har fået tildelt et specifikt område til fleksibel rengøring i et bestemt weekend. Har man fået tildelt et specifikt område, skal dette rengøres den pågældende weekend i tidsrummet fredag eftermiddag indtil søndag aften.

Fra skoleåret 2020/2021 skal eleverne hver fredag eftermiddag lave lidt basal rengøring, herved aflaster de forældrene lidt, men får forhåbentlig også mere ejerskab ift. at holde skolen ren og pæn. Herved forventer vi at forældre rengøringen kan klares lidt hurtigere.

Vi har prioriteret færre rengøringsdage, som til gengæld tager lidt længere tid, således at man skal afsted færre gange i løbet af skoleåret.

Der planlægges 2 arbejdsdage i løbet af et skoleår, hvor hver forælder er forpligtet til at hjælpe til min. 1 arbejdsdag/skoleår. De 2 arbejdsdage ligger fast i løbet af skoleåret:

  • Sidste lørdag i september.
  • Sidste lørdag i april.

Der er arbejdsopgaver for alle, dvs. alt lige fra reparationer, maling, flytte møbler, vedligeholdelse af udenoms arealer, madhold osv.

Der planlægges 3 hovedrengøringsdage i løbet af skoleåret. De første 2 dage planlægges inden skolestart i august fordelt over 2 weekender. Den sidste hovedrengøringsdag ligger ca. midtvejs i skoleåret på 3. lørdag i januar.

Hver forælder er forpligtet til at deltage i min. 1 hovedrengøringsdag/skoleår.

Hjælpelisten er som udgangspunkt frivillig, hvor de mindre frivillige opgaver planlægges løbende i løbet af skoleåret ved forespørgsel hos forældrene. Det kunne f.eks. være at bage boller/kage eller stå post til cykelsponsorløbet osv.

Der er dog også store opgaver, som kan give fritagelse for arbejdsdage og/eller hovedrengøring. Disse opgaver vil blive planlagt forud for det kommende skoleår i Juni måned.

(*)

Ved fællesforældremyndighed er begge forældre forpligtet jævnfør ovenfor, uanset bopæl.
Ved eneforældremyndighed, er denne forpligtet jævnfør ovenfor. Men vi ønsker naturligvis at begge forældre eller evt. samlever bidrager til skolens drift.