Værdigrundlag

Fantastisk skole

Fantastisk skole, jeg kan slet ikke sætte ord på det, kan kun anbefales.

Lenette Johansen

Mor til 2 børn på skolen

2017-10-21T12:34:13+00:00

Lenette Johansen

Mor til 2 børn på skolen

Fantastisk skole, jeg kan slet ikke sætte ord på det, kan kun anbefales.

Plads til det enkelte barn

Der er plads til det enkelte barn, som ikke nødvendigvis skal passes ind i en kasse/ramme. Derfor sender vi en glad dreng afsted hver morgen, og henter en ligeså glad dreng igen om eftermiddagen.

Mette R. Dahl

Mor til 1 barn på skolen

2017-01-19T07:06:06+00:00

Mette R. Dahl

Mor til 1 barn på skolen

Der er plads til det enkelte barn, som ikke nødvendigvis skal passes ind i en kasse/ramme. Derfor sender vi en glad dreng afsted hver morgen, og henter en ligeså glad dreng igen om eftermiddagen.

Glade børn der vil lære mere

Vi får nogle glade børn hjem, som er ivrige efter at komme afsted igen og lære mere.

Helle & Jørgen

Forældre til 3 børn på skolen

2017-02-13T18:51:27+00:00

Helle & Jørgen

Forældre til 3 børn på skolen

Vi får nogle glade børn hjem, som er ivrige efter at komme afsted igen og lære mere.

Svenstrup Friskole arbejder ud fra at eleverne skal have et højt fagligt niveau, hvor det naturvidenskabelige er i fokus. Fagligheden skal bl.a. fremmes igennem ekspeditionslæring, hvor eleverne arbejder problemorienteret i grupper. Elevernes læreglæde er en grundlæggende forudsætning for os for at opnå den gode læring.

Højt fagligt niveau

Elevernes faglige niveau prioriteres højt og står som minimum mål med, hvad der kræves i folkeskolen. For at sikre fagligheden:

 • Skal eleverne lære både at arbejde med traditionelt trykte og skrevne medier samt på digitale platforme såsom iPad og PC.
 • Skal eleverne opleve sammenhængen mellem det de lærer fra bøger/undervisningsplatforme og det de bruger ude i virkeligheden.
 • Skal eleverne lære at respektere andre som lærer og arbejder anderledes end dem selv og at få gavn af at arbejde sammen.

Læreglæde

Elevernes NATURlige læreglæde og nysgerrighed er vigtige for os og bliver anvendt NATURligt i den daglige undervisning og i ekspeditionslæringsprojekterne. Herudover styrkes elevernes trivsel og glæde ved at gå i skole ved:

 • at vi har en aktiv mobbepolitik – mobning accepteres ikke.
 • at der er godt sammenhold på tværs af alle årgange, som styrkes på den årlige lejrskole for hele skolen og samarbejde på tværs af årgange i ekspeditionslæringsprojekterne.
 • at vi styrker elevernes selvtillid, bl.a. ved at der ved projektafslutninger præsenteres både for andre elever, forældre og lokalsamfundet.
 • at vi plejer den gode forældrekontakt, så elever oplever sammenhæng imellem hverdagen på skolen og hjemmet.

Naturvidenskabeligt fokus

Vores elever bliver forberedt på den verden vi lever i, som i større og større grad inkluderer Teknologi & IT. Derfor prioriterer vi det naturvidenskabelige både i hverdagen og i ekspeditionslæringsprojekterne i kraft af:

 • at vi starter undervisningen i Fysik/Kemi allerede fra 5. klasse.
 • at vi tilstræber at tilbyde valgfag/kreative fag indenfor teknologi/IT.
 • at ekspeditionslæringsprojekterne er som udgangspunkt flerfaglige, således at de naturvidenskabelige og sproglige fag kombineres i forløbet.

Ekspeditionslæring

En fundamental vigtig ting for skolen er ekspeditionslæringen, som er en projektbaseret undervisningsform. Formålet med denne undervisningsform er at styrke elevernes faglighed i kraft af:

 • at eleverne tager ud og undersøger konkrete forhold, problemstillinger eller andet der kan give dem a-ha oplevelser ift. det teoretiske stof.
 • at inddrage lokalsamfundet NATURligt i undervisningen for at sikre god læring for både de boglige og de mere praktisk orienterede elever.
 • at eleverne lærer at arbejde selvstændigt og tage ansvar for egen læring.
 • at projekterne afsluttes med en form for produkt som skal præsenteres for andre elever, forældre, lokal samfundet eller andre interessenter.

Præsenteret og godkendt på ordinær generalforsamling d. 18/4-2017.

Uploaded her på siden d. 19/4-2017.