Undervisningen

[testimonial_rotator id=255]

Eleven er i centrum og fagligheden sættes højt. Det betyder hverken, at vi sidder ved skolebænken hele tiden, eller at man ikke skal tage hensyn til de andre. Som friskole skal vi “stå mål med folkeskolen”, men hvorfor nøjes! Vi arbejder ud fra de mål, som ministeriet udstikker og sørger så for, at eleverne ikke blot har været igennem stoffet, men også for, at de har oplevet og forstået det. Der skal kunne anvende deres viden på mange forskellige områder og på tværs af fag og fagområder. Det at samarbejde med andre, der ikke tænker ligesom dig, og som kan noget andet end du kan, er der hvor undervisningen får vinger. Det er ikke nok at kunne tegne et hus eller en maskine, du skal også have viden om, hvordan man bygger huset eller samler maskinen, ligesom du skal vide noget om de beregninger, som ligger bag.

Eleverne lærer på forskellig vis, nogle skal sidde med en bog, andre skal have tingene fortalt og atter andre har brug for at få tingene i hånden, før de forstår opgaven. Derfor bruger vi mange forskellige materialer når vi underviser; bøger, iPad, papir og blyant, PC, undervisningsportaler og egenudviklede undervisningsforløb sørger for at eleverne kommer godt rundt i stoffet. For at tilgodese alle elever kombinerer vi de forskellige undervisningsformer og tilsætter så ekspeditionslæring, så eleverne oplever, at det de lærer i skolen hænger sammen med den verden de møder uderfor skolen.

I forhold til at inddrage omverdenen i skolens undervisning er vi heldige med skolens placering. Ikke blot er det nemt at komme til og fra skolen, vi har også naturen tæt ved os. Mod øst har vi Nørreskoven med alle dens naturoplevelser og muligheder for undervisning med naturvidenskabelig opgaver. Drager vi mod vest ligger skolens spejderhytte kun 2,5 km. fra skolen, her kan vi praktisere alt fra madlavning over bål til samarbejdsøvelser på feltfod. Nordpå ligger Universe Park, som vi jævnligt benytter til naturvidenskabelige undervisningsforløb og oplevelsesdage for eleverne, ligesom vi også benytter Nordborg Bibliotek flittigt. Mod syd kan vi tage bussen til Sønderborg og alle de spændende steder, som kan bruges til at knytte oplevelser og erfaringer på undervisningen. Skal vi øve tysk, er der heller ikke langt til Flensborg, hvor eleverne kan prøve kræfter med det tyske sprog og alligevel have et sikkerhedsnet i at mange også taler dansk dernede.

I det hele taget er vi optaget af, at eleverne skal blive så dygtige som de nu kan, uanset hvilket område de har interesse for og evner til. Det er ikke alle som har evner til at blive en dygtig håndværker, ligesom det heller ikke er alle, der kan forfølge en boglig karriere, men det er vigtigt at alle elever oplever, at de er gode til noget og at deres kompetencer er nogle de kan drage nytte af. Derfor har vi også valgfag for de store elever, så de kan prøve kræfter med de fag og arbejdsområder, som de selv finder spændende. Det kan være meget forskelligt, fra madlavning til programmering, cykelreparation eller musik afhængigt af hvad der udbydes de forskellige år.