Morgensamling

[testimonial_rotator id=255]

Hver morgen samles hele skolen for at starte dagen med sang og fortælling. Ud over at eleverne skal nå nogle faglige mål, er kendskab til den danske sangskat, historiske fortællinger og almenviden også vigtige elementer i elevernes dannelse.

Vi starter og slutter altid med en sang. Det at synge sammen giver noget helt særligt. Vi har det mål, at vi i løbet af elevernes skoletid skal nå igennem den danske sangskat fra sømandsviser til salmer, årstidernes forskellige sange samt de nye sange eleverne selv finder interessante. Det sociale aspekt af morgensamlingen kommer også til udtryk ved at de store elever har et ansvar for at hjælpe de yngre elever med at sidde stille og lytte. Det at synge sammen og sidde ved hinanden er en del af det, som er med til at holde mobningen væk. Når små og store elever kender hianden ved navn og er glade ved at sidde sammen, følger det med ud i skolegården og skaber tillid, tryghed og ansvarlighed for små som for store.

Når vi har sunget er det tid til at spidse ørerne. Nu er det nemlig fortælletid, hvor skolens medarbejdere på skift fortæller en hel uge om et emne. Emnerne dækker et bredt spektrum af genrer, indhold, former og fag. Da skolen hverken fører eleverne i til prøve i historie eller religion, er timerne i disse fag nedprioriteret i skemaet og dækkes bl.a. ind i fortælletimerne. Op til årets højtider fortæller vi derfor om højtiden og dens baggrund, men trækker også tråde til andre religioners højtider og de – ofte hedenske – skikke som de kristne højtider tit læner sig op ad.
På det historiske plan hører eleverne nogle af de gode fortællinger som ligger gemt i danmarkshistorien, og vi tager også aktuelle emner op, når der er anledning til det. Hvad er 911, hvordan foregår et valg eller hvorfor tænder vi lys i vinduerne d. 4. maj?

Ofte er det også naturvidenskaben, som stikker næsen frem til morgensamling. Med et naturvidenskabeligt idegrundlag er det vel også naturligt for skolen at eleverne både kender til de fire klassiske elementer – som er repræsenteret i skolens logo – og til de nyeste teknologiske landvindinger, for slet ikke at tale om de gode fortællinger som ligger gemt i de navne skolens klasser har fra forskellige stjernebilleder.
Vi kommer vidt omkring til morgensamlingerne, fra Kaptajn Jespersens morgengymnastik og Store Nørds forsøg med stikkende til brændende eller giftige dyr og planter, er noget af det som har været oppe at vende på lige fod med kongerækken og julefortællingerne.