Personale

Lærere

Arne Munkgaard
Skoleleder

Arne er skoleleder på Svenstrup Friskole. Herudover underviser han i Programmering, Engelsk & Historie.

 

Rikke Wejlgaard Hansen
Friskolelærer

Jeg er et kreativt menneske, der elsker al udøvende kunst som fortællinger, musik, sang, teater, film og billedkunst. Jeg elsker at nørde og fordybe mig, men også at dele ud af min viden om de ting, som jeg går op i.

Jeg er læsevejleder og underviser hovedsagligt i dansk i indskoling og på mellemtrin. For mig  danner danskfaget basis for alt andet i skolen, og det er her eleverne skal opbygge stærke rødder, som de kan gro videre fra. Derudover underviser jeg også i engelsk og billedkunst.

Den bedste tid på skoledagen på Svenstrup Friskole er, når vi alle mødes til morgensamling. Her er der fortælling og fællessang, og man får en god start på resten af dagen.

Mit favorittidspunkt på skoleåret er, når vi har teaterprojekt. Her arbejder vi alle sammen om at få et teaterstykke op at stå. Alle er lige vigtige. Om man er er skuespiller, i koret eller rekvisitbygger, så kan ingen undværes, og som lærer får man lov til at opleve nye sider af eleverne.

Anja Andersson
Friskolelærer

Anja er lærer på skolen og underviser på mellemtrinnet og i udskolingen i bl.a. dansk & tysk.

Claus Koch
Friskolelærer

Claus er naturfaglig lærer på friskolen og underviser både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen i fagene Matematik, Naturfag, Historie og idræt. Herudover har han også valgfag.

Lars Bo Antonsen
Friskolelærer

Store brag, flammer og farver, er et godt udgangspunkt for forsøg der skal huskes.
Jeg underviser hovedsageligt i Fysik/kemi på Svenstrup Friskole, hvor elevforsøg er en vigtig del af hverdagen. I fysik/kemi verden har vi også det store internationale sprog, Matematik. Hvilket jeg også underviser i. Jeg har en tidligere uddannelse som Datafagtekniker. Og det sker da også af og til at der kommer et hjemmeprojekt med op på Friskolen.

SFO Personale

Annette E. Frandsen
SFO leder

Annette er friskolens SFO leder og fungerer herudover som støttelærer i skolen. Yderligere underviser hun i idræt på mellemtrinnet.

Betina Christensen
Pædagogmedhjælper

Jeg har i 15 år arbejdet indenfor det sundhedsfaglige område, først som social og sundhedshjælper i 3 år og derefter som personlig hjælper i 7 år.

Men for 8 år siden begyndte kroppen at sige fra. Jeg var nødt til at gå andre veje.

Jeg var heldig at komme i praktik på Svenstrup friskole, hvor jeg var støtte på en dreng på 8 år.

Det er stadig, det jeg arbejder med i dag, og jeg elsker det.

Mine egenskaber:

Fleksibel, stabil, humørbombe, engageret, ildsjæl og brænder for det jeg laver.

Mine værdier:

At jeg kan rumme alle elever.

At jeg får eleverne til at være nysgerrig og gerne vil lære.

At jeg møder hver enkelt elev, hvor de er.

Jeg er 49 år gammel er gift og har 2 voksne børn og en hund. I min fritid går jeg lange ture og hjælper min datter med hesten. Jeg elsker at hygge med famile og venner.

Anja Christiansen
Pædagogmedhjælper

Anja arbejder i vores SFO

Teknisk Administrativt Personale

Jeanette Thestrup
Bogholder

Jeanette er friskolens bogholder og varetager derfor bogholderiopgaver, lønadministration og skolepenge opkrævning.

Birgitte H. Carstensen
Rengøringsassistent

Birgitte er friskolens rengøringsassistent.

Jan Møller Jacobsen
Udendørspedel

Jan er vores udendørspedel og han sørger for at skolens grønne områder er præsentable.