Elevantal

Nuværende elevantal

Der er i øjeblikket indskrevet >60 børn, hvoraf de 51 pt. modtager undervisning. Med det nuværende elevantal bliver undervisningen primært foretaget i grupper, hvor der maksimalt vil være 18 elever i hver gruppe. Fordelingen af eleverne i de enkelte grupper er:

GruppeKlasse(r)#Elever
Pegasus0. Klasse0
1. Klasse9
2. Klasse3
Orion3. Klasse7
4. Klasse6
5. Klasse2
Pyxis6. Klasse8
7. Klasse8
-8. Klasse0
Lyra9. Klasse8
Total Antal Elever51

I takt med stigende elevtal vil antallet af undervisningsgrupper blive tilpasset og ligeledes vil fordelingen af klassetrin mellem grupperne blive tilpasset, således at det maksimale elevtal pr. gruppe respekteres.

Elevantal udvikling

Nedenstående graf viser udviklingen i elevantallet for Svenstrup friskole pr. 5/9 de tidligere år.