Teachers

Ledig
Suppleant (Forældrekreds)
Sandra er trådt ind i bestyrelsen da et andet medlem har forladt bestyrelsen.
Maria Steen Jensen
Maria underviser i Dansk, Matematik, Historie samt idræt på friskolen,…
Helene Schmidt
Friskolelærer
Helene er naturfaglig lærer på friskolen og underviser på mellemtrinnet…
Lenette Johansen
Bestyrelsesmedlem
Brovej 17, Augustenborg 6440 Augustenborg Tlf.: 60 40 00 03 E-mail: Lenette.johansen@gmail.com Ansvarsområder: Rengøringsudvalg PR-Udvalg
Ledig
Bestyrelsesmedlem
Maja Fogt
Pædagogmedhjælper
Maja er pædagogmedhjælper og fungerer som støttelærer på skolen og…
Line Kristensen
Friskolelærer
Line underviser i dansk og idræt i indskolingen og dansk,…
Morten Vind Nissen
Friskolelærer
Morten underviser i Tysk på mellemtrinnet og i udskolingen og…
Nina Frederiksen
Næstformand
Dyndved Gade 22, Dyndved 6430 Nordborg Tlf.: 24 62 76 80 E-mail: ninafrederiksen@live.dk Ansvarsområder: Arrangementsudvalg
Sandra Pedersen
Suppleant (Forældrekreds)
Apotekergade 1, Svenstrup 6430 Nordborg Tlf.: 25 62 67 63 E-mail: sandra.pedersen.als@gmail.com Ansvarsområder: Arrangementsudvalg Inventar