Teachers

Lenette Johansen
Bestyrelsesmedlem
Brovej 17, Augustenborg 6440 Augustenborg Tlf.: 60 40 00 03 E-mail: Lenette.johansen@gmail.com Ansvarsområder: Rengøringsudvalg PR-Udvalg
Michael Enggaard Møller
Bestyrelsesmedlem
Apotekergade 3, Svenstrup 6430 Nordborg Tlf.: 51 71 86 63 E-mail: michael.enggaard@gmail.com Ansvarsområder: Bygningsudvalg
Maja Fogt
Pædagogmedhjælper
Maja er pædagog og fungerer som støttelærer på skolen og…
Line Kristensen
Friskolelærer
Line underviser i dansk, samfundsfag, geografi og idræt. Line underviser…
Henrik Clausen
Bestyrelsesmedlem
Ugebjergvej 17, Svenstrup 6430 Nordborg Tlf.: 22 75 0177 E-mail: ugebjergvej@gmail.com Ansvarsområder: Bygningsudvalg
Morten Vind Nissen
Friskolelærer
Morten underviser i fagene Tysk, Naturfag & Idræt. Morten er…
Nina Frederiksen
Bestyrelsesmedlem
Dyndved Gade 22, Dyndved 6430 Nordborg Tlf.: 24 62 76 80 E-mail: ninafrederiksen@live.dk Ansvarsområder: Arrangementsudvalg
Rene Dyg
Næstformand
Lærkevej 52, Langesø 6430 Nordborg Tlf.: 42 78 18 99 E-mail: renedyg@gmail.com Ansvarsområder: Ansættelsesudvalg
Mette Wollesen-Nielsen
Næstformand
Violvej 9, Havnbjerg 6430 Nordborg Tlf.: 51 22 19 02 E-mail: mette-wollesen@hotmail.com Ansvarsområder: Økonomiudvalg Rengøringsudvalg
Sandra Pedersen
Suppleant (Forældrekredsen)
Apotekergade 1, Svenstrup 6430 Nordborg Tlf.: 25 62 67 63 E-mail: sandra.pedersen.als@gmail.com Ansvarsområder: Arrangementsudvalg Inventar