Musikværksted

[testimonial_rotator id=255]

Musikværkstedet er musik- og instrumentalundervisning for begyndere.
Vi lægger ud med instrumentalundervisning på begynderniveau i trommer,
bas og guitar på små hold. I løbet af efteråret vil vi også arbejde lidt
med elektronisk musik (garageband/DM1) og rytmelære.

Det er sjovt at spille musik. – derudover kan det også stimulere en anden
form for læring, end den eleverne får i de obligatoriske, boglige fag. Det
kan også hjælpe elever med at blive bedre til at fordybe sig.

Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om grundlæggende spilleteknik
på et eller flere instrumenter. Eleven kan skabe små, elektroniske
musikstykker i Garageband eller DM1.

Forudsætning for at deltage: lyst til at prøve at spille et instrument og
at man øver sig mindst 30 min. om ugen.
– Eleverne har mulighed for at øve sig i musiklokalet i frikvartererne.
(efter aftale med læreren.)