Valgfag

[testimonial_rotator id=255]

På Svenstrup Friskole udbyder vi valgfag til eleverne når de starter i 4. eller 5. klasse (afhængigt af om klassen er samlæst). Valgfagene udbydes i 2 perioder hen over skoleåret, således at man skifter valgfag ved årsskiftet. Formålet med at have valgfag er dels, at eleverne selv får mulighed for at vælge et arbejdsområde, som de har interesse for dels, at de også skal have mulighed for at dygtiggøre sig på de håndværksmæssige og musisk/kreative områder.
I skoleåret 2018/19 er følgende valgfag på programmet:

Alle valgfagene udbydes en gang ugentligt i 2 eller 3 timer (madkunst) og liger placeret sidst på skoledagen.