Visioner

Svenstrup Friskole uddanner elever efter visionerne der er beskrevet på denne side. Kort kan vores visioner beskrives ved 4 hovedpunkter; Svenstrup Friskole’s vision er

  • at holde fokus på den enkelte elev, så eleven opnår sin maksimale læring.
  • at vores elever har et højt fagligt niveau og får god forståelse for arbejdsmetoder, principper og bred almen viden, så de kan begå sig i vores samfund.
  • at uddanne elever med naturlig nysgerrighed og læreglæde med bredt kendskab til naturvidenskab.
  • at vores elever kan danne forbindelse mellem teori og praksis.

De 4 hovedpunkter herover er essensen af en bredere beskrivelse af vores vision:

  • Vi ser eleverne der, hvor de er og holder fokus på den enkelte elev, så eleven opnår sin maksimale læring. Det er muligt, fordi vi prioriterer små klasser, så der er tid til den enkelte elev. Herudover arbejder vi i projekter på tværs af årgange, hvorved vi får elever, der respekterer og rummer hinanden på tværs af køn, alder og forskellighed.
  • Højt fagligt niveau er for os ikke kun ensbetydende med gode karakterer på karakterbladet, men i høj grad også fremgang og god forståelse for arbejdsmetoder, principper og bred almen viden. Fundamentet for det høje faglige niveau er et solidt kendskab til grammatik, regneregler osv., som danner basis for de mere sjove og udfordrende opgaver og projekter. Opgaver, der i lige høj grad fordrer og udvikler gode samarbejdsevner, som er nødvendige i det moderne samfund.
  • Udvikle og fastholde elevernes naturlige nysgerrighed og læreglæde og give dem et bredt kendskab til naturvidenskaben. For os er naturvidenskab ikke bare at anvende IT og teknik i undervisningen, men i høj grad også at hjælpe eleverne til at forstå verden, mennesker og naturen omkring os. Eleverne skal kunne bruge deres viden til at skabe nye ideer, arbejdsformer og løsninger, som de får gavn af i deres videre uddannelsesforløb.
  • Vi anvender principperne fra ekspeditionslæring til at skabe forbindelse mellem teori og praksis. Eleverne skal formå at stikke en finger i jorden og vurdere situationen, så de kan anvende deres faglige viden til konkrete opgaver. Dette skal være en naturlig del af vores undervisning og anvendes, når det er relevant i forhold til klassens mål.

Visionerne er blevet opdateret, d. 4/5-2019.