Fraværsregler

Sygemelding af børn

Hvis dit barn bliver sygt og ikke kan komme i skole, vil skolen gerne vide det senest kl. 8 om morgenen.
Du skal enten sende en sms til skoleleder på telefon 6128 7681.
eller en besked i Skoleplan til skoleleder og klasselærer.

Skriv barnets navn og klasse samt om sygdommen forventes at vare en dag eller længere.
Slut venligst med dit egen navn, så vi ved, hvem der har sygemeldt barnet.

Øvrige fraværsregler

  • Fritagelse fra undervisning i indtil tre dage, kan gives af klasselæreren.
  • Fritagelse fra undervisning udover tre dage, skal gives af skolelederen.
  • Ved hospitalsindlæggelse informeres skolen.