Evalueringer

På denne side uploades de evalueringer friskolens elever har udarbejdet af f.eks. undervisningen, ekspeditionslæringsprojekter eller andre relevante punkter som bestyrelsen ønsker fokus på i en given periode.