Samlæste klasser

[testimonial_rotator id=255]

Samlæste klasser, hvordan fungerer det?

På Svenstrup Friskole sætter vi fagligheden højt og for at give lærerne tid til at komme rundt om alle eleverne, har vi maksimalt 18 elever i en klasse. Samtidig er det vigtigt, at der ikke er for få elever i klassen til at få klassen til at fungere socialt og fagligt, samt i forhold til at få en økonomisk ansvarlig drift af skolen. Skolepengene skal nemlig holdes på et niveau, hvor alle kan være med. Derfor er nogle af skolens klasser samlæste og dækker mere end et klassetrin. I stedet for at niveaudele på tværs af klasserne, har vi valgt at prioritere fagligheden ved at have ekstra gode normeringer i klasserne.

Selv om vi har relativt små klasser på skolen, skal der både være plads til at udfordre de fagligt stærke elever og til at sikre os, at vi får alle med. Dette gør vi ved både at have en lærer og en pædagog tilknyttet klasserne. Antallet af timer, hvor der er to voksne til stede i klassen varierer ud fra den enkelte klasses behov og faglige spredning. I de samlæste klasser, lægger vi ud med at gå efter de faglige mål for det ældste af de to klassetrin og bruger den ekstra voksne i klassen til at sikre, at alle elever er fagligt med og får den hjælp de har brug for, når de skal nå klassens mål.

Særligt for afgangseleverne

Når eleverne kommer i udskolingen, bliver det ekstra vigtigt at holde fokus på de faglige mål, så eleverne er helt klar til deres kommende ungdomsuddannelse. Ud over at gøre som beskrevet ovenfor, lader vi eleverne i udskolingen prøve kræfter med afgangsprøverne allerede når de starter i udskolingen. Det betyder, at alle eleverne har fået erfaring med både mundtlige og skriftlige prøveformer i god tid inden det bliver alvor.
Vi oplever at eleverne i 9. klasse er meget trygge ved at skulle gå til prøve, når de har fået lov til at øve sig tidligere. På på den måde kan de undgå meget af den nervøsitet, som ofte præger elever der skal til prøve/eksamen for første gang.

Noget andet vi gør for at eleverne ikke skal snuble på tærskelen til ungdomsuddannelsen er, at vi ikke holder læseferie. I stedet har vi en læseperiode, hvor eleverne selv skal disponere deres tid til at få repeteret og forberedt deres prøver. I læseperioden møder afgangsklassen ind hver morgen fra kl. 8.00 til 10.00 og deltager i den fælles morgensamling, hvorefter de har en faglærer til deres rådighed indtil kl. 10. Faglæreren kan både hjælpe med råd og vejledning samt være medvirkende til at eleverne har de materialer, som de f.eks. skal bruge til en naturfagsprøve. En sidegevinst ved dette er, at vi også kan holde ekstra fokus på sikkerheden omkring elevernes forsøg i sciencelokalet. Efter kl. 10 kan eleverne selv vælge at fortsætte deres prøveforberedelse på skolen eller tage hjem, for at repetere i fred og ro.