Skolepenge

Skolepenge og SFO betaling på Svenstrup Friskole er fastsat som beskrevet nedenfor. Priserne forudsætter betaling via betalingsservice.

Juli måned er betalingsfri, dette gælder både skolepengene og SFO betalingen, dvs. at der opkræves 11 rater/år. Benytter man sig af klippekort i SFO, skal man dog være opmærksom på, at der bruges 1 klip om dagen ved pasning i ferierne, også hvis SFO har åbent på dage i juli.

Skolepenge

Skolepengebetalingen for skoleåret 2019/20 er specificeret nedenfor. Skolepengene for børn i 0.-3. klasse er delt i 2, som specificeret nedenfor. Betaling af Mini-SFO er obligatorisk for alle elever på disse klassetrin også selvom tilbuddet ikke benyttes.

 • Børn 0.-3. klasse : 960 kr./md.
  • Skolepenge : 560 kr.
  • Mini-SFO : 400 kr.
 • Børn 4.-6. klasse : 1060 kr./md.
 • Børn 7.-9. klasse : 1185 kr./md.
  • Skolepenge : 1060 kr./md.
  • Forældreandel til udlandstur i 8. & 9. klasse: 125 kr./md.
 • Søskende rabat : 175 kr.
 • 3. barn m.fl. : Gratis

Mini-SFO ligger i første lektion over middag de dage hvor der ikke er undervisning i denne lektion.

SFO Betaling

Betalingen for friskolens SFO ordning er specificeret nedenfor.

 • 1. Barn  : 825 kr./md.
 • Yderligere børn : 625 kr./md.
 • Klippekort (20 klip): 825 kr.*)

SFO’en er friskolens pasningstilbud for de mindre børn. SFO’en starter umiddelbart efter undervisningen/Mini-SFO’en stopper.

*) SFO koster 1 klip pr. dag, når eleven er i SFO mere end 15 min. efter  sidste lektion på elevens skema, eller eleven er i SFO i uge 32, 42, 7 eller 27.
Slutter elevens skema kl. 14, koster det således først klip at være i SFO efter kl. 14.15.
Morgen-SFO (6.30-8.00) er altid gratis for alle elever.