The child has one intuitive aim: self development

Undervisningen starter igen d. 20/4

Vi har nu alle procedurer på plads, således at vi fra d. 20/4 kan begynde nødundervisningen for 0.-5. klasserne på forsvarlig vis. Vi har vendt skolen på hovedet og flyttet de mindste elever’s klasser samt SFO’en til den anden ende af skolen, som er tættest på legepladsen. Yderligere har vi bl.a. gjort følgende tiltag:

  • Klasserne er indrettet således at eleverne sidder min. 2m fra hinanden.
  • Hver klasse har en håndvask, så eleverne kan vasle hænder hyppigt.
  • Hver klasse har fået tildelt et specifikt toilet de skal benytte.
  • De forskellige kasser har fået tildelt specifikke indgange de skal benytte på skolen.
  • Eleverne må kun lege med elever fra deres egen klasse.
  • Skemaerne er tilrettelagt med planlagte udeundervisningsintervaller.
  • Der er planlagte intervaller for håndvask samt afspritning af elevernes hænder.
  • Bordene afvaskes af personalet efter hver lektion.
  • Der er planlagte intervaller for afspritning af iPads og PC’er der benyttes i undervisningen.
  • Eleverne må kun benytte deres egne redskaber, dvs. blyanter, viskelæder, linealer, iPads, PC’er osv.

Hertil har vi naturligvis øget rengøringsintervallerne på de benyttede arealer efter sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Eleverne i 6.-9. klasser har fra d. 20/4 fået tilrettelagt nyt nødundervisningsskema, således at de i planlagte intervaller fjernundervises og arbejder selvstændigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *