The child has one intuitive aim: self development

Marianne Kiølseth Larsen

Marianne er pædagog og er at finde i både vores SFO og som støttelærer i skolen.