The child has one intuitive aim: self development

Annette E. Frandsen

Annette er friskolens SFO leder og fungerer herudover som støttelærer i skolen. Yderligere underviser hun i idræt på mellemtrinnet.