Bålhytte

[testimonial_rotator id=255]

Bålhytte

Friskolen har i samarbejde med SUF & E’Svenstruppe Laug søgt midler ved diverse finde til en bålhytte på friskolens grund, således at Svenstrup kan have et samlingssted i byen. Friskolen vil også bruge bålhytte til undervisningsformål, bl.a. ofbm. naturfagsundervisning, hjemkundskab og bålhygge, f.eks. i SFO’en. Bålhytten får også shelter moduler og vil derfor også kunne benyttes til overnatning.

Vi vil her på siden løbende komme med opdateretinger omkring projektet. Bålhytte projektet har et samlet budget på 295.350 kr., som er søgt og bevilliget fra forskellige fonde. Fondene som har støttet projekter er:

  • Fabrikant Mads Clausen fond: 50.000 kr.
  • Nordlys Vækstpulje: 100.000 kr.
  • Sønderborg Landdistriktspulje: 50.000 kr.
  • Nordea-Fonden: 34.500 kr.
  • Friluftsrådet: 52.550 kr.

Differencen mellem det samlede projekt budget og pengene bevilliget fra fondene er det frivillige arbejde Friskolen, SUF og E’Svenstruppe Laug selv yder ifbm. projektet.

Vi afventer pt. afklaring på vores bygge og landzone tilladelse fra Sønderborg Kommune for vi for alvor kan komme videre med projektet.

Nedenfor kan der ses en skitse af den bålhytte vi vil have etableret sat billeder af ligende bålhytte fra samme firma.