The child has one intuitive aim: self development

Lars Bo Antonsen

Lars Bo er naturfags- og idrætslærer på friskolen, hvor han underviser i matematik, fysik/kemi og idræt.