The child has one intuitive aim: self development

Stinne Andrea Lysholm Jensen

Stinne underviser primært i udskolingen, hvor hun underviser i Dansk, Tysk, Engelsk og M/K. Herudover underviser hun også i tysk på mellemtrinnene.