The child has one intuitive aim: self development

Morten Vind Nissen

Morten underviser i fagene Tysk, Naturfag & Idræt. Morten er lærer på de fleste årgange.