The child has one intuitive aim: self development

Maja Fogt

Maja er pædagogmedhjælper og fungerer som støttelærer på skolen og er ligeledes at finde i vores SFO.